בית פרטי בשוהם  עיצוב כפרי ומודרני גם יחד | הכנסת החוץ פנימה